На 20 декември 2011 година, компанијата Орка Холдинг го објави почетокот на работа на Фондацијата „Илија Камчев“, која го носи името на основачот на оваа високо реномирана компанија...

Т: +389 2 3099 667

fondacija@ilijakamchev.org

ул. Скупи 3А, 1000 Скопје Р.Македонија